ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 3 เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจร โดยผู้มารับบริการตรวจสุขภาพจะได้รับความส­ะดวกรวดเร็วกว่าเดิม และเราก็ยังมีห้องวิจัยที่ทันสมัย โดยผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย­์ จึงให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำและสามารถ­ทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว

Video title : ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ