ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

นวัตกรรมการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจุบันนวัตกรรมการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง มีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถบ่งชี้ถึงตำแหน่งของสมองและหลอดเลือดที่ผิดปกติ รวมถึงภาวะและสาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้

Video title : นวัตกรรมการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ