ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

การรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ
MDT Team : ทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อการรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ ร่วมวิเคราะห์หาวิธีรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุด โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งทุกสาขา

Video title : การรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ