เกี่ยวกับรพ.พญาไท

PM AWARDS 2006

PM AWARDS 2006

นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์และธุรกิจต่างประเทศ ตัวแทนจาก โรงพยาบาลพญาไท 2 รับมอบรางวัล PM AWARD 2006 ประเภทธุรกิจบริการที่มีชาวต่างประเทศมาใช้บริการมาก จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้มอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล