เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

รพ.พญาไท 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ "Best medical Performance award" ด้านการบริการจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศ "Best Sustainable Improvement Award" ด้านการพัฒนาการบริการยอดเยี่ยม