เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ Gold Elegance Award 2011

รพ.พญาไท 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ Gold Elegance Award 2011

โรงพยาบาลพญาไท 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ Gold Elegance Award 2011 จากโครงการ Tokiomarine Taiyou Quality Award