เกี่ยวกับรพ.พญาไท

Thailand Energy Awards 2010

Thailand Energy Awards 2010

 เครือ รพ. พญาไท ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2010 จากกระทรวงแรงงาน