เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 1 : ได้รับรางวัล Best Medical Performance Award 2012

รพ.พญาไท 1 : ได้รับรางวัล Best Medical Performance Award 2012

Best Medical Performance Award 2012 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ รพ.พญาไท ที่เน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยโอกาสนี้ รพ.พญาไท ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ "การบริหาร และการการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม" (Best Medical Performance Award 2012) จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา เป็นปีที่ ติดต่อกัน โดยมีพญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลกาล ผู้อำนวยการแพทย์ (กลุ่มการแพทย์ 2) รพ.พญาไท ให้เกียรติเป็นผู้เข้ารับรางวัล