เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัล จากโครงการ Allianz AYUDHYA Hospital Service Award 2011

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัล จากโครงการ    Allianz AYUDHYA Hospital Service Award 2011

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัล จากโครงการ    Allianz AYUDHYA Hospital Service Award 2011 ในการด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยคำนึงความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างความพึงพอใจสูงสุด