เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1

โรงพยาบาล พญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1 ในโครงการ ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน