เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ. พญาไท 3 : ได้รับรางวัล ISO 50001:2011

รพ. พญาไท 3 : ได้รับรางวัล ISO 50001:2011

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้รับรางวัล "ISO 50001:2011" ในหัวข้อ Provision of Health Care Services Including Medical Service, Nurse, Paramedical and Support Service for Hospital จาก Bureau Veritas  ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เป็นการการันตีในด้านทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท การรักษา รวมถึงความสะดวกและความรวดเร็วที่ผู้รับบริการได้รับเมื่อมาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลพญาไท 3