เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ISO 50001

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ISO 50001

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับโล่ที่ระลึกในฐานะผู้เข้าร่วม พัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) ของ โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสูระบบการจัดการพลังงานในระบบสากล (ISO 50001)