เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ผ่านการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการพลังงาน

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ผ่านการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการพลังงาน

 รพ.พญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ผ่านการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 พร้อมกันทั้ง 2 มาตรฐาน