เกี่ยวกับรพ.พญาไท

HA การรับรองกระบวนการคุณภาพ

HA การรับรองกระบวนการคุณภาพ

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย(Hospital Accreditation-HA)
เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาล จากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆยังคงปฏิบัติตาม และรักษาคุณภาพการบริการและการรักษาอยู่หรือไม่เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของ ประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา