เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 3 รับรางวัล รัฎษากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554

รพ.พญาไท 3 รับรางวัล รัฎษากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554

โรงพยาบาลพญาไท 3 รับรางวัล รัฎษากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554
โดยกรรมสรรพกร กระทรวงการคลัง