เกี่ยวกับรพ.พญาไท

เครือ รพ.พญาไท ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ " 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

เครือ รพ.พญาไท ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ " 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"
จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี