เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Ayudhya allianz CP most admired performance award 2011

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Ayudhya allianz CP most admired performance award 2011

โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Ayudhya allianz CP most admired performance award 2011 โดยบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. (ประเทศไทย) จำกัด