โรงพยาบาล พญาไท 1

ด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง และการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญาการบริหาร ด้วยการเน้นหนักความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ คือ Minimal Invasive ศัลยกรรมระบบประสาท, เลเซอร์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ส่องกล้องรักษา Stoke เฉียบพลัน และโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

โรงพยาบาลประกอบด้วย 3 อาคาร ที่สามารถรองรับผู้ป่วย 220 เตียงทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกความจุของ 1,500 รายต่อวัน พร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เฉลี่ยเป็นผู้ป่วย 40,000 รายต่อเดือน

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2519 บนเนื้อที่ 6,868 ตารางเมตร

Awards
- รพ.พญาไท 1 : ได้รับรางวัล Best Medical Performance Award 2012
- รพ.พญาไท 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ "Best medical Performance award"
- HA การรับรองกระบวนการคุณภาพ

ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


66-(0)2-201-4600 66-(0)2-245-5488

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ