โรงพยาบาล พญาไท 1

โรงพยาบาลพญาไท 1 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายแรก ๆ ของประเทศไทย โดยได้สร้างสมประสบการณ์การดูแลรักษาพยาบาลตลอดมามากกว่า 40 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “Boutique and Innovative Hospital” โรงพยาบาลคุณภาพที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางการรักษาในราคาที่เหมาะสม

โรงพยาบาลพญาไท 1 จัดเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางที่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ให้บริการในระดับตติยภูมิแก่ผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง 22 ศูนย์การแพทย์ โดยมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่จัดเป็น High Light  และถือเป็นเรือธงของโรงพยาบาลในเครือพญาไท ดังนี้

 1. Neurology Center
 2. เป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการรักษาโรคทางระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีการทาง อายุรกรรมระบบประสาท จัดเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและไขสันหลังมากที่สุดในเครือโรงพยาบาลพญาไท ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท ได้รับการรับรองให้เป็น Comprehensive Stroke Center จาก DNV GL ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองที่ให้การรักษาได้อย่างครอบคลุมเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถให้บริการและรักษาพร้อมทั้งฟื้นฟูอย่างครบวงจรมีความพร้อมตลอด 24 ชม. สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ตั้งแต่ในรถฉุกเฉิน หรือรถ Mobile CT & Stroke Treatment Unit รถพยาบาลนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของเอเชีย และเป็นคันที่ 5 ของโลก ภายใต้ชื่อ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท สามารถใส่สายสวนทางหลอดเลือดเพื่อดึงก้อนเลือดในสมองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยอัมพาตจากการเลือดออกในสมอง มีสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ ที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีผสานกับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย โดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมประมวลผล เพื่อประสิทธิผลและลดภาวะเครียดจากการทำกายภาพบำบัด

 3. Integrated Spine Center
 4. ศูนย์ดูแลกระดูกสันหลังแบบผสมผสาน โรงพยาบาลพญาไท 1 ที่เป็นแห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผ่านกล้องด้วยเลเซอร์ใยแก้วนำแสง  โดยแผลขนาดเล็ก ฟื้นตัวเร็ว มีผลกระทบต่อเซลส์ และไขสันหลังปกติน้อยมาก

 5. ศูนย์รักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร (Holistic and Integrative Oncology Center)
 6. กำหนดแผนการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยทุกคนของโรงพยาบาลพญาไท 1 โดยคณะกรรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของมะเร็งวิทยา เรียกว่าคณะกรรมการ MDT (Multidisciplinary Team) โดยการผนวกวิธีการรักษาต่างๆ ที่มีการวิจัยว่าได้ผลเข้าด้วยกัน (Integrative Treatment) ทั้งการรักษาทางการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ด้านมะเร็งโดยเฉพาะการใช้เคมีบำบัดและการใช้ยารักษามะเร็งที่เฉพาะเจาะจง (Targeted Therapy) โดยอายุรแพทย์โรคมะเร็ง การใช้รังสีรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา ผนวกรวมไปกับการวินิจฉัยที่แม่นยำจากแพทย์ทางด้านรังสีวินิจฉัย และพยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูผลชิ้นเนื้อ รวมทั้งทีมแพทย์ด้านพันธุกรรม มีทีมรักษาเพื่อสนับสนุนและประคับประคองโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงการรักษาระหว่างแพทย์และความคาดหวังของผู้ป่วย วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์จากศูนย์การรักษามะเร็งที่มีชื่อเสียงของโลกแล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลและลดอัตราการเสียชีวิตได้มากที่สุดในปัจจุบัน

 7. ศูนย์โรคหัวใจ (Phyathai I Heart Center)
 8. ให้บริการรักษาโรคหัวใจทุกประเภท โดยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจ ทีมอายุรแพทย์ด้านการสวนหัวใจ (Cardiac Interventionist) และทีมศัลยแพทย์ด้านหัวใจโดยเฉพาะ ให้บริการห้องสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) ห้องบริบาลผู้ป่วยหนักด้านหัวใจ (CCU) ห้องผ่าตัดหัวใจและห้องพักฟื้น (Cardiac Rehabilitation) หลังการสวนหัวใจหรือผ่าตัดหัวใจ

 9. ศูนย์ชะลอวัย (Anti-Aging and Happy Life Center)
 10. ศูนย์ชะลอวัยโรงพยาบาลพญาไท 1  ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการชะลอวัยในสาขาต่างๆ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการชะลอวัยด้านฮอร์โมน ด้านพันธุกรรม ด้านโภชนาการ ด้านผิวพรรณ และการลดรอยเหี่ยวย่น ด้านเวชศาสตร์การกีฬาและกายภาพบำบัด เป็นต้น  ห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรม การตรวจสอบระดับฮอร์โมน วิตามิน และสารอาหาร ศูนย์ความงามเพื่อสร้างความอ่อนวัยของผิวหน้า และลดรอยเหี่ยวย่น  แนวทางการชะลอวัยของโรงพยาบาลพญาไท 1 จะเป็นการวางแผนร่วมกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาของการชะลอวัย เพื่อให้เกิดความอ่อนวัยทั้งภายนอกและภายในของร่างกาย

 11. ศูนย์รักษ์เต้านม (Breast Center) 
 12. ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 1 เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาเต้านม  และโรคมะเร็งเต้านม  ที่ให้การดูแลรักษาโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านม   พร้อมเทคนิกการผ่าตัดมะเร็งเต้านมทั้งยังมีทีมแพทย์ผู้หญิงมาร่วมให้การดูแลโดยเฉพาะ  ร่วมกับคณะกรรมการรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ (MDT Team) เพื่อวางแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง  ทีมรังสีแพทย์ พยาธิแพทย์  พยาบาลชำนาญการด้านโรคมะเร็ง  เภสัชกร  นักจิตวิทยา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมด้านมะเร็งในครอบครัว  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังบุคคลในครอบครัวที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม เนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  พร้อมเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ 

 13. ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Minimally Invasive Gynecologic Operation)
 14. เป็นศูนย์บริการเฉพาะทางที่อยู่ภายใต้ศูนย์สุขภาพสตรี (Women Center) ให้บริการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดด้วยกล้องผ่านหน้าท้อง เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาธิสภาพภายในช่องเชิงกรานของสตรีโดยแพทย์ที่มีความสามารถสูงโดยเฉพาะ ให้บริการผู้ป่วยสตรีที่มีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง การผ่าตัดมดลูก, รังไข่, ซิสต์ในช่องท้อง รวมทั้งการผ่าตัดมะเร็งในสตรี ซึ่งสามารถทำผ่าตัดอวัยวะที่เป็นมะเร็งรวมทั้งการเลาะต่อมน้ำเหลืองภายในช่องเชิงกรานด้วย ผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อการประเมินระยะของโรคมะเร็งได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมะเร็งในสตรี

 15. ศูนย์โรคทางเดินอาหาร (Gastro Intestinal Center)
 16. เป็นศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารที่ครบวงจร ประกอบด้วยอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและศัลยแพทย์โรคทางเดินอาหารให้บริการตรวจผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์เดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีบริการตรวจรักษาด้วยกล้องส่องในทางเดินอาหาร ทั้งกล้องที่ใช้ส่องหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ท่อน้ำดี และลำไส้ใหญ่ โดยมีห้องตรวจผู้ป่วยและห้องส่องกล้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการส่องกล้องโดยการใช้ยาเพื่อช่วยให้หลับหรือใช้ยาดมสลบก็ได้ โดยมีวิสัญญีแพทย์ให้การดูแลในการให้ยานอนหลับหรือยาสลบในขณะส่องกล้อง อายุรแพทย์และศัลยแพทย์โรคทางเดินอาหารของโรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีตำแหน่งในทางวิชาชีพที่สำคัญๆ เช่น นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคลำไส้ใหญ่แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 17. ศูนย์โรคกระดูกและข้อ (Musculoskeletal Center)
 18. ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โรงพยาบาลพญาไท 1 มีมาตรฐานระดับสากล ให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัย ทำการรักษาโรคกระดูกและข้อ ด้วยวิธีการต่าง ๆ พร้อมทั้งเครื่องมือการรักษาทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน โดยมีทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ มีทีมวิสัญญีแพทย์ที่ช่วยลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและคอยดูแลเอาใจใส่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเปรียบดั่งเสมือนคนในครอบครัว

 19. ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
 20. ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 1  เน้นการวางแผนดูแล และส่งเสริมด้านสุขภาพ  การป้องกันโรค และ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเกิดโรค ได้ตั้งแต่ระยะแรก  และยังมีบริการตรวจวิเคราะห์ร่างกายเชิงลึกแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Health Care) “ที่วางแผนการตรวจสุขภาพแบบเชิงลึกที่เปลี่ยนการรักษาเป็นการป้องกัน”   พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพียบพร้อม ทั้งด้านรังสีวิทยา และห้องปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ยึดถือปรัชญาการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การจัดการด้านโภชนาการที่เหมาะสม  ตลอดจนแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  ที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  ด้วยความปราถนาดีที่อยากให้มีสุขภาพยืนยาวอย่างมีคุณภาพ  พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย

โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นโรงพยาบาลในกลุ่ม บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภายใต้การบริการทางการแพทย์และคลินิกที่มีการบริการ คุณภาพ เป้าหมายในการรักษา และมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน

ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่ Southen St. 2021)
โรงพยาบาล พญาไท 1

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ปลอดภัย อุ่นใจค่ารักษา
โรงพยาบาล พญาไท 1

ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


66-(0)2-201-4600 66-(0)2-245-5488

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ