โรงพยาบาล พญาไท 3

ครบทุกความเชี่ยวชาญ...ย่านฝั่งธนฯ

ให้คำปรึกษา และเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ศูนย์ฯ ได้รับความนิยมมากที่สุด 4 กลุ่ม คือ ศูนย์สุขภาพผู้หญิง ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น และถือเป็นศูนย์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์หัวใจ, ศูนย์สมองและระบบประสาท พร้อมความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดผ่านกล้อง microdiscectomy

โรงพยาบาลประกอบด้วย 1 อาคารที่สามารถรองรับ 230 เตียง สามารถให้บริการ 2,000 ราย/วัน กรณีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 42,000 ต่อเดือน โรงพยาบาลให้บริการสุขภาพที่สมบูรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ธนบุรี

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2539 บนเนื้อที่ 10,228 ตารางเมตร

ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแบบต่อเนื่อง Mini DM Can Check
โรงพยาบาล พญาไท 3

ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


66-(0)2-467-1111 66-(0)2-467-6515

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ