เป้าหมายสำคัญของการรักษาปัญหากระดูก คือการให้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนมา

โปรแกรมตรวจภาวะข้อเสื่อม

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นๆ ของรพ.แล้ว
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

ราคา 1,890 บาท

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (ข้อเข่ามาตรฐาน) นอน 6 วัน 5 คืน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าทำกายภาพบำบัด 6 ครั้ง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (ห้องพักแบบ Gold Room เท่านั้น)
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ข้อเทียมตามมาตรฐานที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วยตามที่ระบุเท่านั้น (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา 230,000 บาท

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (ข้อเข่าพรีเมี่ยม) นอน 6 วัน 5 คืน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าทำกายภาพบำบัด 6 ครั้ง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (ห้องพักแบบ Gold Room เท่านั้น)
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ข้อเทียมตามมาตรฐานที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วยตามที่ระบุเท่านั้น (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา 258,000 บาท

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (ไม่รวมข้อ) นอน 6 วัน 5 คืน (ดมยา)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าทำกายภาพบำบัด 6 ครั้ง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (ห้องพักแบบ Gold Room เท่านั้น)
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ข้อเทียมตามมาตรฐานที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วยตามที่ระบุเท่านั้น (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา 200,000 บาท

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (ไม่รวมข้อ) นอน 6 วัน 5 คืน (บล็อกหลัง)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าทำกายภาพบำบัด 6 ครั้ง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (ห้องพักแบบ Gold Room เท่านั้น)
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ข้อเทียมตามมาตรฐานที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วยตามที่ระบุเท่านั้น (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา 200,000 บาท

แพ็คเกจผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการส่องกล้อง Microscopic นอน 4 วัน 3 คืน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าทำกายภาพบำบัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (ห้องพักแบบ Gold Room เท่านั้น)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา 240,000 บาท

กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลโปรโมชั่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ อาคาร 3 ชั้น 5 โรงพยาบาลพญาไท 1
โทร. 02-201-4600 ต่อ 2688, 2689, 2690