ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
พนักงานรักษาความปลอดภัย

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 1
จำนวน :
3 อัตรา

Job Summary

  • ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Qualifications

  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6
  • ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com