ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ช่างเทคนิคบริการ

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 1
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • ดำเนินการประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับการแจ้งซ่อม
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมทั้งสรุปและดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น
  • ติดตามและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงพยาบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualifications

  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ระบบไฟฟ้าอาคารสูง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com