ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
หัวหน้าหน่วยการตลาดดิจิตอลมัลติมีเดีย

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 1
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

 • วางแผนจัดทำกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนแผนงานด้านการตลาด ผ่านช่องทาง Digital Marketing & Social Media
 • วางแผนงประมาณและบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสมในการจัดทำสื่อออนไลน์ พร้อมมีระบบการวัดผลที่ชัดเจน
 • จัดทำ KPI เพื่อวัดผลสำเร็จของการจัดทำกิจกรรมการตลาด/โครงการ
 • สามารถนำฐานข้อมูล Data base ที่ได้มาจัดทำเป็นระบบสารสนเทศ Data & Information System โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำระบบ CRM และนำมาวางแผนงานการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing และการผลิต Content ที่เหมาะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์ ช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาดทั้งไทยและต่างชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • บริหารจัดการ content ให้มีความสอดคล้องของแต่ละ Digital Platform, Search Engine Optimization (SEO) Google Adword ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • วางแผนพัฒนาเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการ และตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลทางการแพทย์และการบริการด้านสุขภาพ
 • ติดตามแนวโน้มและทิศทางการตลาดออนไลน์ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงานให้ทันสมัย รวดเร็ว

Qualifications

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำสื่อโฆษณา Digital Media
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro , Illustrator , Photoshop , After Effect ได้
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com