ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
พนักงานเวชระเบียน

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 1
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • ให้บริการด้านข้อมูล การรักษาพยาบาลกับผู้ใช้บริการ
  • ค้นหาแฟ้มเวชระเบียนและจัดส่งได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด
  • จัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้มเวชระเบียน
  • ติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการและหน่วยงานต่างๆ


Qualifications

  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
  • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com