ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • วิเคราะห์และนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
  • ติดต่อและประสานงานกับสื่อมวลชน
  • เชียนและนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์


Qualifications

  • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,การตลาด
  • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง
  • มีทักษะการสื่อสารประสานงานเป็นอย่างดี
  • มีไหวพริบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในงานการตลาด
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com