ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล


Qualifications

  • ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2-3 ปี
  • มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน
  • มีทักษะการสื่อสารประสานงานเป็นอย่างดี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com