ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษารวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งในอุตสาหกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลและการบริการ
  • วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจ ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดและขอบเขตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในองค์กร
  • ศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกและเทคนิคเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ
  • ระบุแหล่งที่มาของเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดสู่ทีมงาน
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม รวมทั้งการให้ข้อแนะนำด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
  • ให้คำแนะนำ รวมถึงออกแบบและนำเสนอการสร้างนวัตกรรม (Solution Design) ให้สอดรับกับองค์กร
  • ประสานงานการพัฒนาโครงการในการทำ Proof of Concept ร่วมกับ Innovation Business Analyst

Qualifications

  • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานวัตกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการเทคโนโลยี
  • ประสบการณ์จัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี อย่างน้อย 3 ปี
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com