ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้ประสานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • ประสานงานกับ Knowledge Designer ในเรื่องหลักสูตรการเรียน ประสานงานกับวิทยากร และจองห้องประชุมล่วงหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
  • เป็นศูนย์กลางของ CIL ในการประสานและให้คำปรึกษาผู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนทั้งรูปแบบ E-Learning หรือ Workshop ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการบริหารจัดการเวลาในการเรียนรู้
  • ประสานงานกับหน่วยงาน system support และวิทยากรในการแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน
  • จัดฝึกอบรมวิธีการใช้ระบบ LMS
  • จัดทำรายงานตลอดจน Track สถานะการเข้าเรียนและผลการเรียนของพนักงานเป็นรายสัปดาห์ เพื่อง่ายต่อการติดตามผล

Qualifications

  • ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโท บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านฝึกอบรม
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com