ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนา Platform การเรียนรู้ของ CIL ตรวจสอบการทำงานของระบบ E-Learning ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ดูแลการอัพโหลดข้อมูลองค์ความรู้รูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ คลิปวีดีโอ ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดหาและประสานกับ Vendor และผู้ให้บริการที่เหมาะสมในการใช้งาน Learning Management System ของ CIL โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและการเข้าถึงระบบ LMS ของพนักงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของตัวพนักงานและองค์กร
  • วางแผนและดูแลการจัดการ ตรวจสอบความพร้อมของระบบการเรียนหรือ CIL Learning Platform ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
  • พัฒนาและปรับปรุงระบบ Learning Management System อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและองค์กร
  • จัดการระบบ Employee Mentor and Monitoring พร้อมจัดทำรายงานผลการเรียนของแต่ละรุ่น เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลพนักงานที่เข้าอบรม
  • รายงานและประเมินผลของระบบ LMS พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Qualifications

  • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, การจัดการเทคโนโลยี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้าน Help desk, IT Support, Web Administration
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com