ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
3 อัตรา

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการเตรียมผู้ป่วย เครื่องมือ
และอุปกรณ์ด้านกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดให้พร้อมใช้งาน
รวมถึงการจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ งานเบิกจ่าย งานทะเบียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง


คุณสมบัติ 

เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 

อายุ 18 ปี ขั้นไป 

จบการศีกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

มีใจรักงานบริการ ขยัน และ ซื่อสัตย์ 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น 

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com