ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurse

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 1
จำนวน :
2 อัตรา

ลักษณะงาน

ดูแลสิทธิประโยชน์ ในการรักษาพยาบาล ให้กับผู้ป่วย ติดต่อประสานงานบริษัทประกัน

คุณสมบัติ

เพศหญิง ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์

มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 


สามารถ Walk in สมัครงานได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1

อาคารจอดรถ ฝ่ายบุคคล ชั้น ในวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.00 น.

สอบถามโทร. 081-8246058


ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com