ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

ลักษณะงาน 

ดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลด้านคุณภาพสำคัญ ในคลังความรู้อย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้างบรรยากาศและจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลในเครือ ในงานด้านคุณภาพการบริการและดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุด 

คุณสมบัติ 

เพศชาย / หญิง 

ปริญญาตรีด้านการแพทย์ 

ประสบการณ์ทำงาน ในการเป็นผู้บริหารคุณภาพโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี 

สามารถใช้ Program Microsoft office ได้ดี 


ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com