ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
พนักงานรับโทรศัพท์

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 3
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • รับสาย โอนสายและบริการข้อมูลเบื้องต้น
  • ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมต่างๆของทางโรงพยาบาล
  • ดำเนินการติดต่อประสานงานให้กับแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ


Qualifications

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.
  • พูดจาสุภาพและมีน้ำเสียงไพเราะ
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้


ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com