ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เภสัชกร

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 3
จำนวน :
5 อัตรา

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการให้บริการงานภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำเรื่องยา แก่ผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ


คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง 

ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์บัณฑิต

มีใบประกอบโรคศิลป์เภสัชกร

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com