ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เลขานุการผู้อำนวยการแพทย์ ( พยาบาลชำนาญการพิเศษ 1 )

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

ลักษณะงาน 

  • บริหารจัดการภายในสำนักผู้อำนวยการแพทย์ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดำเนินการด้านเอกสารโดยจัดระบบเอกสารและความสำคัญให้เป็นไปตามที่กำหนด 
  • ดำเนินการเผยแพร่เอกสารให้หน่วยงานภายในและภายนอกให้ถูกต้องเหมาะสม 
  • จัดทำเอกสาร จดหมาย และเอกสารการประชุมของผู้อำนวยการแพทย์
  • ดำเนินการรับสมัครแพทย์ ทำสัญญาแพทย์ และข้อมูลแพทย์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  • วางแผน จัดเตรียม ตารางนัดหมายของผู้อำนวยการแพทย์ 
  • อำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อผู้อำนวยการแพทย์


คุณสมบัติ 

เพศหญิง 

อายุ 25 ปีขึ้นไป 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 

มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

ประสบการณ์งานด้านพยาบาลวิชาชีพ 3 ปี ขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้ดี 

มีมนุษย์สมพันธ์ดี 

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com