ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เภสัชกร Part Time

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 1
จำนวน :
2 อัตรา

รพ.พญาไท 1 เปิดรับตำแหน่ง เภสัชกร  Part Time


คุณสมบัติ


ชาย / หญิง อายุไม่เกิน  45 ปี


ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์มีประสบการณ์ทางด้านเภสัชกร 1 ปีขึ้นไป


สามารถอยู่เวรดึกได้  ( 21.00 – 06.00 น.)  มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


ลักษณะงาน


ให้บริการงานในแผนกงานเภสัชกรรม


 


ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ภัทราเมศ


E-mail : kannikar_pat@phyathai.com


Tel : 02-6172444 ต่อ 1824, Mobile: 081 - 8246058

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com