ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (รพ.เปาโล พระประแดง)

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • บริหารจัดการงานและกำกับดูแลงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์, รับผู้ป่วยใน, รับโทรศัพท์
 • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการตามเป้าหมาย
 • วางแผนอัตรากำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกและภายในโรงพยาบาล
 • กำกับดูแลควบคุมพนักงานในหน่วยงานปฏบัติตามกระบวนการทำงานและมาตรฐานของโรงพยาบาล
 • พัฒนาบุคลากรในสายงานตามแผนงานที่วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารลูกค้ามากกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการวางแผนและบริหารทีม
 • มีทักษะในการสื่อสารสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้

สถานที่ทำงาน รพ.เปาโล พระประแดง

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com