ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้ช่วยเลขานุการ

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา
  • Bachelor's Degree or above, in related fields.
  • At least 3 years experiences in a Secretary, Personal Assistant.
  • Positive attitude with excellent interpersonal skill.
  • Ability to handle multi-tasking and problem-solving skill.
  • Good personality, serviced minded, flexibility, punctuality and high responsibility.
  • Good command of English.
  • Excellent computer skills.
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com