ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้จัดการแผนกการตลาด (รพ.เปาโล พหลโยธิน)

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  • วางแผนและบริหารงานด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อสารไปกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งเพื่อนำมาวางแผนการตลาด
  • บริหารทีมการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์องค์กรภาพรวม
  • บริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด กิจกรรมการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านแบรนด์และการตลาดเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน 
  • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง 
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com