ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้ (รพ.เปาโล เกษตร)

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัญชี, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิต, ประกันภัย, พรบ. 
  • มีความรู้ด้านบัญชีลูกหนี้เบื้องต้น 
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com