ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เจ้าหน้าที่บัญชี (รพ.เปาโล เกษตร)

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
2 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
  • สามารถใช้โปรแกรม Oracle ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com