ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
พนักงานขับรถEMT-B (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน)

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
6 อัตรา

ลักษณะงาน 

 1. เป็นทีมที่ให้บริการขับรถพยาบาล  เพื่อบริการเคลื่อนย้าย 
  รับส่งผู้ป่วยระหว่างภายนอกและภายในของโรงพยาบาล
  และดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ 
  เพื่อการบริการของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
 2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณภาพต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ เป็นผู้สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงาน EMT-B ใหม่

คุณสมบัติิ

 • จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร EMT-B 110 ชม.
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com