ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้ช่วยทันตแพทย์

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 3
จำนวน :
2 อัตรา

ลักษณะงาน

ให้บริการทางด้านการช่วยข้างเก้าอี้ของทันตแพทย์แก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มารับการบริการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาโดยปราศจากเชื้อและพร้อมใช้อยู่เสมอเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  ตามที่ได้รับมอบหมายจากทันตแพทย์ปฏิบัติงานช่วยทันตแพทย์ ในการให้การรักษาและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

เพศหญิง

จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ขึ้นไป

จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตพแทย์

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

*ยินดีรับพนักงานที่จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์แต่ยังไม่มีประสบการณ์

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com