ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


Doctor Talk


แพทย์...ไม่ใช่แค่ตรวจรักษา แต่ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคนไข้  

พญ.พจนารถ ละอองศิริ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 2 คุณหมอดูแลอย่างเข้าใจและลงลึกในทุกรายละเอียด ใส่ใจในทุกการตรวจ...โดยเน้นเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

เป้าหมายหลัก คือ “การป้องกันก่อนเกิดโรค”

หากจะกล่าวถึงช่วงเวลาการเป็นแพทย์ที่ดูแลเรื่องการตรวจสุขภาพของคุณหมอนั้นอาจไม่นานนัก เพราะทำหน้าที่นี้ได้เพียง 2 ปี แต่สำหรับชีวิตที่ทุ่มเทให้กับการรักษาด้านอายุกรรมนั้น..คุณหมอมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้ทุกๆ เคสของการดูแลให้คำปรึกษาด้านการตรวจสุขภาพ มักมุ่งเน้นเพื่อช่วยป้องกันก่อนโรคจะถามหา ช่วยค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากมีความผิดปกติ และเพื่อค้นหาแนวโน้มความเสี่ยงโรคจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

สายตรงถึงผู้รับบริการ เพื่อให้คำแนะนำอย่างตรงจุด

สำหรับคุณหมอ “ทุกเคสสำคัญเสมอ” และหากพบความผิดปกติ..คุณหมอจะโทรแจ้งผลด้วยตนเอง! เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความชัดเจนในรายละเอียดของโรค, แนวทางการรักษาเฉพาะทาง และวิธีการดูแลตนเองที่ถูกต้องก่อนกลับมารับการรักษา  แต่หากไม่พบความผิดปกติ มีเพียงความเสี่ยง คุณหมอจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และอธิบายให้เห็นถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เพื่อเป็นแรงผลักดันในการดูแลสุขภาพ

เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพ เพราะอยากเห็นคนไทยไร้โรค...

หลักการดูแลตนเองเบื้องต้นที่คุณหมอมักย้ำเตือนกับผู้รับบริการ รวมถึงคุณหมอเองก็ใช้หลักการนี้ในการดูแลตนเอง เพื่อความพร้อมในการดูแลผู้อื่น นั่นก็คือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับให้เพียงพอ ไม่เครียด เน้นรับประทานผัก ผลไม้ เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม เพียงเท่านี้สุขภาพที่ดี..ก็อยู่ไม่ไกลอีกต่อไป  

คลิกดูรายละเอียด