ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิสิฎฐ์ จงกำโชค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Occupational Medicine (อาชีวเวชศาสตร์)คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
Internshipsคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2561แพทย์อาชีวเวชศาสตร์รพ.ศรีนครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันจันทร์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพุธ08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.