ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Residencies: อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ