ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ
Residencies: อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Fellowship: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-15:30ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันอังคาร08:00-15:30ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันพุธ08:00-15:30ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันพฤหัส08:00-15:30ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันเสาร์12:00-14:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.