ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ทานตะวัน พระโสภา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์

บทความที่เกี่ยวข้อง