ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นภาพร ปิติเกื้อกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :กุมารเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Residencies: กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันเสาร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.